LASTE RAHVATANTSURÜHMAD
CHILDRENS FOLK DANCE GROUPS
contact: Valdo Rebane valdo.rebane@mail.ee

 

                      


CHILDRENS FOLK DANCE GROUP " KOERU KESKKOOL", KOERU, JÄRVAMAA, EE     juhendaja / leader mrs. Anne-Ly Pihlak

CHILDRENS FOLK DANCE GROUP " ÄÄSMÄE", ÄÄSMÄE, HARJUMAA, EE     juhendaja / leader mrs. Piret Kunts

CHILDRENS FOLK DANCE GROUP " KOHILA GÜMNAASIUM", KOHILA, RAPLAMAA, EE     juhendaja / leader mrs. Ulvi Mägi

 

 


2009  
2010

CHILDRENS FOLK DANCE
GROUP " KOERU KESKKOOL", KOERU, JÄRVAMAA, EE
juhendaja / leader mrs. Anne-Ly Pihlak

Koeru children
Folk dance group of Koeru high school was founded in 2003 and it perform Estonian folk dances. There are 9 boys and 9 girls dancing in our group. We have took part in various events and places in our Järva county but also many times in Estonian capital Tallinn. Outside our homeland we have performed in Poland, 2006, Hungary, 2007, and visited our partner-school in Dolin, Ukraine last year what was a great honour for our folkdance group.
 
Koeru V-VI klassi rahvatantsurühm
Koeru keskkooli V-VI klassi rahvatantsurühm loodi 2003. aasta sügisel. Nüüd tantsib rühmas 9 tüdrukut ja 9 poissi. Rühm esitab eesti rahvatantsu ja üles on astutud peamiselt Järvamaa erinevatel üritustel, aga ka Tallinna sündmustel. 2006 aasta suvel käidi festivalil Poolas, 2007. aasta suvel esindati Eestit Ungaris Szegedis ja aasta hiljem külastati oma sõpruskooli Ukrainas. Europeade festivali väisas rühm esmakordselt tänavu.

 

 


2009  
2010

CHILDRENS FOLK DANCE
GROUP " ÄÄSMÄE", ÄÄSMÄE, HARJUMAA, EE
juhendaja / leader mrs. Piret Kunts

Ääsmäe children
Children folk dance group from Ääsmäe has been active for 5 years, since the preschool. The group consists of 24 dancers now. One of the biggest event the group participated was the folk dance festival in 2007, our childres have also taken part in different gatherings in Harjumaa, Hageri and Saue county and festival Europeade in Klaipeda 2009.

Ääsmäe lasterühm
Ääsmäe 4.-7. klasside laste rahvatantsurühm tegutseb koos viiendat aastat ehk 2.klassist alates. Eri hooaegadel on rühmas olnud 16-24 aktiivset tantsijat, ka nüüd on neid 24.
Suurematest ja tähtsamatest ettevõtmistest on seljataga 2007. aasta tantsupidu. Esinetud on erinevatel Harjumaa üritustel, Hageri kihelkonnapäevadel, Saue valla ettevõtmistel ning loomulikult kõikvõimalikel Ääsmäe kooli üritustel. Esimeseks välisreisiks oli Europeade Klaipedas.

 

 


2009  
2010

CHILDRENS FOLK DANCE
GROUP " KOHILA GÜMNAASIUM", KOHILA, RAPLAMAA, EE
juhendaja / leader mrs. Ulvi Mägi

Kohila children
The children folk dance group of Kohila was formed in the autumn 2006. We are fond of dancing but we enjoy folk dancing the most. We practise both folklore and authorial dances, also we have performed with several dances of other nationalities. Our debut took place in our school in the spring of 2007, at the Mother's day concert, and we were thanked with a storm of applause. The more important appearance for our dancers was in the song and dance concert of our Rapla County in 2008. During the short period of our existence we have had numerous performances, like at the concert in our county dedicated to our grandmas and grandpas, on the parish day of our Hageri district, at several festivals and concerts in our school and our local community. We are like a big bee hive, caring and respecting each other and enjoying dancing together.

Kohila lasterühm
Kohila lasterahvatantsurühm alustas oma tegevust 2006. aasta sügisel. Meile meeldib väga tantsida just rahvatantse ning me esitame nii eesti folkloorseid kui ka autoritantse. Samas oleme õppinud ja tantsinud ka teiste rahvaste tantse. Meie esimene esinemine toimus 2007. aasta kevadel oma kooli emadepäeva kontserdil, kus saime publiku väga sooja vastuvõtu osaliseks.
Esimeseks suureks tantsupeoks oli meie rühmale 2008. aastal Mahtras toimunud Raplamaa laulu- ja tantsupäev, kus esinesime koos paljude teiste oma maakonna lasterühmadega. Lühikese tegutsemisaja jooksul oleme esinenud maakonna memme-taadi peol, Hageri kihelkonnapäeval ning teistel valla ja kooli kontsertidel. 2009. aastal esinesime koos 8000 tantsijaga üldtantsupeol Tallinnas. Meie esimeseks välisreisiks oli sõit Europeade festivalile Klaipedas. Oleme kui suur ühtekuuluv mesilaspere, kelle liikmed hoiavad ja austavad üksteist ning kes armastavad koos tantsida.