NAISRAHVATANTSURÜHMAD
WOMENS FOLK DANCE GROUPS
contact: Valdo Rebane valdo.rebane@mail.ee

                      

WOMENS FOLK DANCE GROUP " VÄRTEN", PÕLVA, PÕLVAMAA, EE       juhendaja / leader  Andre Laine

WOMENS FOLK DANCE GROUP " SÕLUS", LEISI, SAAREMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Anne Keerd

WOMENS FOLK DANCE GROUP " TOKKROES", MUHU, MUHUMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Anne Keerd

WOMENS FOLK DANCE GROUP " VIKERTIIMER", KAMBJA, TARTUMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Made Ruul

WOMENS FOLK DANCE GROUP " MADELIN", NÕO, TARTUMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Made Ruul

WOMENS FOLK DANCE GROUP " TORMA", TORMA, JÕGEVAMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Luule lehemets

WOMENS FOLK DANCE GROUP " ALLEAA", KOERU, JÄRVAMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Ülle Jääger

WOMENS FOLK DANCE GROUP " KAERA-MARID", VÕNNU, TARTUMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Viivika Kook

WOMENS FOLK DANCE GROUP " RABAROOSID", TUDULINNA, IDA-VIRUMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Eha Pärnik

WOMENS FOLK DANCE GROUP " HERMES", TARTU, TARTUMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Lea Hanni

WOMENS FOLK DANCE GROUP " AUDRU NAISED", AUDRU, PÄRNUMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Helgi Roots

WOMENS FOLK DANCE GROUP " LUSTLIK", HAAPSALU, LÄÄNEMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Ulrika Grauberg

WOMENS FOLK DANCE GROUP " KIRILIND", KOSE, HARJUMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Lea Danilova

WOMENS FOLK DANCE GROUP " PILLERPÄKAD", IMAVERE, JÄRVAMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Inga Väli

WOMENS FOLK DANCE GROUP " SÕSARAD", VALGA, VALGAMAA, EE       juhendaja / leader mrs. Inna Kallas


2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " VÄRTEN", PÕLVA, PÕLVAMAA, EE

juhendaja / leader  Andre Laine

Värten
Estonian folk dance group Värten (in English Spindle) was formed in 1994 and since 2006 group works under non-profit organization Värten. Besides regular trainings and perfomances we organize various events related with dance for different audience. We belive dancing is the most curative activity. Our main goal is to popularize folk dancing through that belief in our home region. As of late our group has organized popular event Põlva tantsib (Dancing Põlva) on the International dance day (April 29). We have visited and danced at Ogre folk festival in Latvia and Jountsene exhibition of minerals and jewels in Finland. Our most memorable foreign trip has been to Hungary in 2007, also to Europeade festival.

Värten
Tantsurühm Värten loodi aastal 1994, alates 2006. aasta lõpust tegutseme mittetulundusühinguna. Lisaks korrapärastele treeningutele ja esinemistele korraldame üritusi ka laiemale publikule. Oleme võtnud eesmärgiks tantsu kui tervisliku liikumisharrastuse teadvustamise ja tantsuga tegelemise propageerimise oma kodukohas.
Viimasel kahel aastal oleme rahvusvahelise tantsupäeva puhul korraldanud üritust „Põlva tantsib”.
Välisreisid on viinud meid Lätimaale Ogre folkloorifestivalile, Soome Jountsene Mineraalide ja kalliskivide messile ning 2007. aastal Ungarisse, mis oli väga meeldejääv sündmus.
 

 

 


2005  2006  2009
2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " SÕLUS", LEISI, SAAREMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Anne Keerd

Sõlus
There are more than 1500 smaller and bigger islands in Estonia – the biggest of them is Saaremaa, the home of female folk dance group Sõlus. Ladies of our group have 28 children together and 10 of them dance in local children folk dance groups as well. Sõlus has long traditions of community celebrations we have been taken part every year. In 1993 we performed on the festival of our friend-county Karjaa, Finland. On 2000 we had a good chance to take part in celebrations in Schleswig-Holstein state, Germany, by invitation of Angeln priesthood. We have taken part in Europeade in Quimper and Zamora and given concerts in Hungary. We don’t miss local celebrations, folk dance nor folk song festivals in Estonia as well. There are older and modern dances in our repertoire, also there are some dances created by our leader Anne Keerd. We wear folk costumes of our own area of Karja. We are always happy to meet our guests, we are proud of our island and we like to show it to everybody.

Sõlus
Eestis on rohkem kui 1500 saart ja laidu – suurim neist on Saaremaa, mis on ka Sõluse koduks. 1987.aastal loodud Sõluse rühmas tantsib 12 naist, keda juhendab Anne Keerd. Harjutamas käiakse Leisi keskkoolis, kus suurem osa tantsijatest ka töötab. Tantsijatel on kokku 28 last, kellest 10 tantsivad Leisi lastetantsurühmades, kus õpetajaks on tantsija Meeli.
Meil on pikkade traditsioonidega kihelkonnapäevad, oleme esinenud 1993. aastal Soomes sõprusvalla Karjaa pidustustel ja 2000. aastal heade Saksa sõprade juures Schleswig-Holsteini liidumaal. Oleme osalenud Europeade festivalidel Quimperis ja Zamoras, esinemised on meid viinud ka Ungarisse ning mõistagi oleme võtnud osa oma maakonna üritustest ja ka üleriigilistest laulu- ja tantsupidudest.
Vanemate ja uuemate rahvatantsude kõrval on meie kavas ka Anne Keerdi loodud tantsud. Esinemistel kanname oma kihelkonna Karja rahvariideid. Tunneme rõõmu külalistest, oleme uhked oma saare üle ja näitame seda meelsasti kõigile.
 

 

 


2006  2007  2008  2009
2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " TOKKROES", MUHU, MUHUMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Anne Keerd

Tokkroes
Tokkroes is a female folk dance group members of it live, work and dance on the small Estonian island Muhu. We have been together already 5 workful and joyful years. Women of the island Muhu are tough – the don’t give up before the dance is well done. Our attitude towards life is positive – if something is mixed up we try again with a smile. We wear our national costumes with pride.

Tokkroes
Meie elame, töötame ja tantsime ühel väikesel Eestimaa saarel – Muhumaal. Koos oleme käinud juba 5 lõbusat ja töökat tantsuaastat.
Saare naised on jonni täis – enne ei jäta, kui tants selge. Oleme positiivse ellusuhtumisega – kui tants läheb sassi, proovime naeratades uuesti. Oleme kõik head suhtlejad ja kanname uhkusega oma saare rahvariideid.

 

 


2004  2005  2009
2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " VIKERTIIMER", KAMBJA, TARTUMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Made Ruul

Vikertiimer
Our group came together already in 1989, but our name is 7 years old, as long as we have been dancing under supervision of Made Ruul. The meaning of our name must be explained and translated. The name comes from syllables of our names and word “viker“ means rainbow – we are all so different characters like rainbow colours and “tiimer“ – a team – means that we always keep together. We have participated on Europeade festivals in Riga, Quimper and Klaipeda, and on folklore festivals in Hungary and Finland. With group Madelin we have danced together in France, Finland, Lithuania and also in Estonia. Our home is little place named Kambja and there a much more between us than just a dancing – we celebrate birthdays, visit theatres and concerts together.

Vikertiimer
Vikertiimer alustas tantsimist 1989. aastal. Nime saime endale alles siis, kui meie juhendajaks sai Made. Panime nime kokku tantsijate nimedes leiduvatest silpidest, aga nimel on ka tähendus. „Viker” tähendab, et me oleme kõik väga erinevad isiksused, nagu vikerkaare värvid. „Tiimer” aga seda, et me hoiame alati kokku ja toetame üksteist nagu üks meeskond.
Väljaspool Eestit oleme esinenud Europeade festivalidel Lätis, Prantsusmaal ja Leedus. Meie rühmast on kujunenud mõnus sõpruskond, mille liikmeid seovad ühised ettevõtmised. Traditsiooniliselt tähistame sünnipäevi, võtame ette ühiseid teatri- ja kontserdikülastusi

 

 


1999  2001  2003  2004  2005  2009
2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " MADELIN", NÕO, TARTUMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Made Ruul

Madelin
There have been a lot of women and girls in Nõo since 1963 who have found time for beauty. Female dance group is a wonderful thing because its members will always be young and graceful. There is an idea in every dance – you have only find it and bring in front of the audience. Only then the dance can be real pleasure. Dancers should wear their costumes with dignity. These are truths of Made Ruul who is the teacher of Nõo female dancers since 1966. Madelin is one of the most stable female groups in Tartumaa which have taken part in all local and state dance parties. There are more than 60 diplomas, prizes and letters of thanks in Madelin’s archive. Dancers have won several first prizes – these titles are very precious because the competition between Estonian female groups is extremely hard. Madelin has performed in Russia, Latvia, Lithuania, Finland, Germany, Italy and Spain. The group dreams about new exciting meetings close and afar and hopes that folk dance will be Estonians favourite hobby in European Union as well .

Madelin
1963. aastast saadik on Nõos ikka leidunud naisi ja neide, kel on aega millegi kauni ja südamelähedase jaoks. Naisrühm on üks imeline nähtus, sest see jääb alati nooreks ja graatsiliseks. Aastad naisrühmale ei mõju, sest ta nooreneb pidevalt uute tantsijatega.
Igas tantsus on oma iva, mis tuleb üles leida ja vaatajateni viia – ainult nii on tants naudinguga jälgitav. Rahvariideid tuleb osata väärikalt kanda. Need tõed on rühmale sisendanud Made Ruul, kes on Nõo naiste samme seadnud 1966. aastast saadik.
Madelin on üks Tartumaa stabiilsemaid naisrühmi, kes on võtnud osa kõigist kohalikest ja üleriigilistest tantsupidudest. Rühma arhiivis üle 60 diplomi, laureaaditiitli ja tänukirja. Korduvalt oleme kuulunud Eesti parimate naisrühmade hulka – aga Eestis on ligi 160 naisrühma, seega on konkurents väga tihe! Seda hinnalisemad on mitmed esikohadki. Tantsureisid on meid viinud pea igasse Eestimaa nurka, lisaks Venemaale, Lätti, Leetu, Soome, Saksamaale, Hispaaniasse ja Itaaliasse.
Madelin unistab igal aastal uutest põnevatest kohtumistest nii lähedal kui ka kaugel ja loodab, et rahvatants jääb eestlaste meelisharrastuseks ka Euroopa Liidus.

 

 


2003  2004  2005  2009
2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " TORMA", TORMA, JÕGEVAMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Luule lehemets

Torma folk dance group
We are twelve pretty ladies, who have met each other at Torma club and enjoyed dancing already for nine years. We dance traditional folk dances and stylized Estonian folk dances as well, also some dances of other countries for a change. We practice twice a week and wear national costumes of Torma district. The average age of dancers is 40, the youngest is 25, the oldest 50 years old. We have taken part in international folk festivals Europeade in Italy and Latvia, danced in Finland and in Hungary. We are special because of our inseparable folk music group with whom we always perform together. Torma can be proud about the oldest brass band in Estonia which was founded in 1848. To carry on the tradition of brass bands we have organized the Torma brass bands festival every summer. The area of our parish is about 345 km² with 2500 citizens. If you are interested in nice cultural contacts in Estonia, you can choose us. We are able to offer a nice accommodation in our homes or at schools, we can show you the real life of the Estonian country people, historical places etc

Torma naisrühm
Oleme 12 kaunist naist, kes on juba üheksa aastat Torma rahvamajas koos käinud ja tantsust rõõmu tundnud. Esitame folkloorseid ja stiliseeritud eesti rahvatantse, vahelduseks ka teiste rahvaste tantse. Harjutame 2 korda nädalas ning esinemistel kanname Torma rahvarõivaid. Tantsijate keskmine vanus on 40 eluaastat, noorim on 25 ja vanim 50.
Lisaks Europeade festivalidele oleme esinenud Soome ja Ungari maakondlikel festivalidel. Erilised oleme seetõttu, et meie lahutamatuks osaks on rahvamuusika kapell, kellega alati koos esineme.
Meie koduvalla pindala on 345 ruutkilomeetrit, millel elab 2500 inimest. Meie vallas tegutseb Eesti vanim pasunakoor, mis asutati aastal 1848. Puhkpillimuusika traditsioonide jätkamiseks korraldame igal suvel Torma puhkpilliorkestrite festivali. Meie vallas asuvad ka 1894.aastal ehitatud ajalooline vallamaja, apteek, polikliinik, sidejaoskond, kaks kauplust ja muidugi elavad siin muhedad töökad maainimesed.
Kui olete huvitatud heast vastastikuse vahetuse kontaktist Eestis, siis valige meid: majutame teid kodudesse ja koolidesse, näitame ehtsat eesti maainimeste elu, ajaloolisi paiku ja muud huvitavat.

 

 


2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " ALLEAA", KOERU, JÄRVAMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Ülle Jääger

Alleaa
In 1970 some dance-avid women gathered in Koeru and established female folk dance group. Official name Alleaa was regustered in 2006. The group gathers for trainings twice a week. Alleaa ties different people from age 26 to 45. The group has a rich programme with folk and author dances from Estonia and other countries. We have found very warm welcome for our efforts to teach some easier dances for audiences during our performances. Alleaa wears beautiful national clothes of Kihelkonna district and stylized summer dresses during warmer season. Our most remarkable performances have been in national and county dance festivals, various folkdance competitions and performances during events we have been invited. Alleaa has made a lot of performances during local occasions in Koeru, also we have given concerts across Estonia and in Finland, Sweden and Norway.

Alleaa
1970. aastal asutasid aktiivsed tantsuhimulised naised Koerus rahvatantsurühma, mille nimeks registreeriti 2006. aastal Alleaa. Rühm käib koos kaks korda nädalas, noorim liige on 26aastane ja vanim 45aastane.
Alleaa rikkalikus repertuaaris on nii folkloorseid kui ka autoritantse. Lisaks eesti tantsudele esitame ka teiste rahvaste tantse. Väga sooja vastuvõtu on leidnud meie poolt rahvale õpetatud seltskonnatantsud. Meid võib näha esinemas kaunites Kihelkonna rahvarõivastes ja soojemal ajal rahvuslikus stiilis suvekleitides.
Suuremad ülesastumised on olnud üldtantsupidudel, maakondlikel rahvatantsupidudel, võistutantsimistel, mitmete seltside ja asutuste üritustel. Meie osavõtul on sisustatud valla erinevaid tähtpäevi. Lisaks Eestimaa erinevatele paikadele oleme esinenud Soomes, Rootsis, Norras. Meie rühmast on kujunenud mõnus sõpruskond, keda ühendavad ühised ettevõtmised.

 

 


2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " KAERA-MARID", VÕNNU, TARTUMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Viivika Kook

Kaera-Maris
Hello Europe! Do you know which man has the most famous name in Estonia? Whose name has been danced famous by the feet of thousands of Maris? This man's cradle is in Võnnu, Tartu county. That's where we – Kaera-Maris – come from. We have worn out many pairs of national leather shoes pastlad dancing a dance named after him.

Kaera-Marid
Tere Euroopa! Kas teate, kes on kõige kuulsama nimega mees Eestis? Kelle nime on tuntuks tantsinud tuhandete Maride jalad?
Selle mehe häll asub Tartumaal Võnnus. Sealt tuleme ka meie, Kaera-Marid. Oleme narmasteks tantsinud mitu paari pastlaid, tantsides just tema nimelist tantsu.

 

 


2009
2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " RABAROOSID", TUDULINNA, IDA-VIRUMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Eha Pärnik

Rabaroosid
The female folk dance group Rabaroosid from Tudulinna was founded on January 2001. The first performance took place at Ida-Viru dance festival, which was held in Tudulinna in the same summer. We have taken part in all dance festivals of Ida-Viru county. In summer 2006 we had a chance to take part in Estonian men dance festival in Rakvere, this summer we took part in Europeade in Klaipeda.

Rabaroosid
Tudulinna naisrahvatantsurühm Rabaroosid tuli esmakordselt kokku 31. jaanuaril 2001. aastal ja meie esimene esinemine oli Ida-Virumaa lõunaregiooni II tantsupeol Tudulinnas sama aasta suvel. Alates 2001. aastast oleme osalenud kõikidel Ida-Virumaa lõunaregiooni tantsupidudel. Traditsiooniks on muutunud esinemine Oonurme laulupäeval ja kohalikel kultuuriüritustel Tudulinnas.
2006. aasta suvel osalesime Eesti I meestetantsupeol Rakveres. 2008. aasta suvel oli rühmal külaliskontsert Saaremaal Salme vallas koos Tiirimetsa külaseltsi isetegevuslastega. Osalesime ka Klaipedas toimunud festivalil Europeade.

 

 


2004  2006  2009 
2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " HERMES", TARTU, TARTUMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Lea Hanni

Hermes
The folk dance group Hermes was born in September 1980 in Tartu. The group has had four teachers over its more than twenty eight years history. The current leader is Lea Hanni. About 80 women have danced in the group over the period of activity, the active members are 27-53 years old. Hermes has performed in all countrywide and local song and dance festivals, in numerous midsummer celebrations and in many fair events. During the last years we also have participated in the dance contests. We took part in Europeade in Riga, Zamora and Klaipeda. Thanks to the support of our families the dance group can exercise twice a week and also for performances. The group is compact and sociable, former members of Hermes join often with others in our meetings and celebrations. Our motto is: our fellowship is small but beloved. If somebody asks, why, we answer: for long-living Estonian folk dance and for healthiness!

 

 


2009
 2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " AUDRU NAISED", AUDRU, PÄRNUMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Helgi Roots

Audru women
The folk dance group Audru women consists of 14 dancers and our folk music group consists of 5 members. We practise mostly Estonian folk-dances and music. We have introduced our national games and traditions to many foreign tourists often visiting us because our home-place Audru has a well-known beach Valgerand, villa Andropoff and many other tourism sights. During four years we have taken part in every folk and traditional party in Audru, for example the well-known folk-party Pärnumaa Pirand, Mid-Summer-Night parties, TV show “Laulge kaasa”, Christmas parties etc. We have danced and played in many places in Estonia and we took part in Europeade at Klaipeda in 2008. Our aim is to preserve and popularise Estonian and Audru’s folk culture. Our dancers and musicians are 35-60 years old. There are teachers, office-workers, secretaries and housewives among us. We wear local Audru national costumes and use Estonian national musical instruments like accordion, zithar, violin, double-bass and jauram. We can give a concerts with length at least an hour.

Audru naised
Naisrahvatantsurühm Audru naised koosneb 14 tantsijast ja 5 muusikust. Me tegeleme nii seatud tantsude kui ka eesti folkloorsete rahvamängude, -kommete ja –muusikaga, ning meie eesmärgiks on neid kunste säilitada ja tutvustada. Kuna elame aktiivses turismialas Pärnumaal, oleme sageli esinenud rohketele väliskülalistele. Viimase viie aasta jooksul oleme osalenud kõikidel kohalikel rahvalikel üritustel nagu Pärnumaa Pirand ja Audru Andevakk, samuti sündmustel mujal Eestis, näiteks Tallinna Vanalinna päevadel. 2009. aastal osalesime festivalil Europeade Klaipedas.
Oleme 35-60 aastased, kanname Audru rahvariideid ning mängime traditsioonilistel pillidel nagu akordion, viiul, kannel, kontrabass ja jauram. Meie seas on õpetajaid, sekretäre, kontoritöötajaid ja koduperenaisi. Elame Audru vallas Pärnumaal.

 

 


1995  1996  
2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " LUSTLIK", HAAPSALU, LÄÄNEMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Ulrika Grauberg

  Lustlik
Lustlik is a folk dance group from Haapsalu, founde in 1985. We celebrate our 25th birthday this year. We are the group of beautiful, youthful and joyful women who are holding together and are not afraid to work hard. We challenge our dancing skills by participating in various competitions. Our repertoire consists of mostly cheerful and convivial dances as our name indicates. We come together for a practice once a week in a cosy hall of the Haapsalu city primary school. Rehearsals are usally spiced with a lot af humorous incidents which bring lots of laughter to the room. The best we take away from the rehearsals is the joy of working and spending time together. Our common purpose is to uphold and cherish the folk dance culture of Haapsalu and West-Estonia, always and everywhere. The slogan of our group: Dancing through the life .

Lustlik
Lustlik on Haapsalus tegutsev tantsurühm, mis on loodud 1985. aastal ja mis tähistab tänavu oma 25. sünnipäeva. Rühmas tantsivad kaunid, nooruslikud, rõõmsameelsed, kokkuhoidvad ja töökad naised, kes panevad oma tantsuoskust proovile erinevatel võistutantsimistel. Oma nime vääriliselt tantsitakse enamasti särtsakaid ja meeleolukaid tantse.
Koos käiakse kord nädalas hubases Haapsalu algkooli saalis. Tantsuproove ilmestavad alati humoorikad vahepalad, mis toovad töö kõrvale ka palju naeru. Parim, mis trennist kaasa võetakse, on koosolemise ja -tegutsemise rõõm. Meie ühine püüd on alati ja kõikjal hoida kõrgel Haapsalu ning Läänemaa rahvatantsukultuuri. Meie deviis on: „Tantsides läbi elu”.

 

 


2001  2003  2004  2005  2007  2008  
2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " KIRILIND", KOSE, HARJUMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Lea Danilova

Kirilind
The folk dance group Kirilind was born in autumn 1971, the first teacher was Miralda Saluste. Olga Sepp leaded group in 1972-1994, Elo Kruusement was next teacher for three years and after her came Lea Danilova who is our leader until today. Dancers of Kirilind have taken part in different dance festivals and parties in Estonia and abroad and they have won prizes in many dance contests. They wear black folk costumes of Karja district. Kirilind performs a lot of stylized dances, also new and old games with songs and dances for getting better contact with audience.

Kirilind
Kirilind alustas tegevust 1971. aasta sügisel tantsuõpetaja Miralda Saluste käe all. Hiljem on meid õpetanud Olga Sepp, Elo Kruusement ning praegu on juhendaja Lea Danilova. Kirilind on osalenud kõikidel Eesti tantsupidudel, aga ka rahvusvahelisel laulu- ja tantsufestivalil Riias, olümpia purjeregati avamisel Tallinnas, Balti Mere Mängude avamisel ja Soome-Eesti
ühistantsupeol. Palju on tantsitud kohalikel pidudel, õllesummeritel, Rocca al Mare vabaõhumuuseumis, Tallinna vanalinnapäevadel jne. Kirilind on olnud edukas paljudel konkurssidel ning saavutanud kohti esimeste hulgas.
Tantsijad kannavad musti Karja riideid. Rühma repertuaaris on palju stiliseeritud tantse, oleme võtnud kavva ka vanu ja uuemaid laulu-, tantsu- ning rahvamänge, et saavutada publikuga veelgi paremat kontakti.
Kose asub Tallinnast 40 km kaugusel looduskaunis kohas Pirita jõe kaldal. Siin on suure Harju maakonna tähtsaim laulu- ja tantsupidude plats. 10 km kaugusel Tuhalas asub karstiala huvitava Nõiakaevu ja Euroopa võimsaima energiasambaga. Karstiala läbib Kuivajõgi – suvel on maapealne jõgi kuiv, sest vesi voolab maaalustes karstikäikudes.

 

 


1999  2003  2005  
2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " PILLERPÄKAD", IMAVERE, JÄRVAMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Inga Väli

Pillerpäkad
Pillerpäkad is a female group from Imavere with 12 cheerful and eager women who are 25-40 years old. They have danced together since 1996 and their repertoire is very varied – from very old Estonian folk dances to more contemporary stylized dances. This year we took part in in Estonian dance festival. We have been in Europeade in Sardinia and Quimper. Our dancers would like to find new friends and connections.

Pillerpäkad
Oleme Imavere naisrühm Pillerpäkad ehk 12 lõbusat ja teotahtelist naist aastates 25-40. Oleme tantsinud alates 1996. aastast nii vanu eesti folkloorseid tantse kui ka tänapäevasemaid stiliseeritud tantse. Rõõmuga esitame lihtsamaid vanu voor-ja sõõrtantse ning ka omaloomingut.
Tänavu suvel esinesime tantsupeol Tallinnas. Oleme käinud ka Tallinna vanalinnapäevadel ning festivalil Europeade Nuoros ja Quimperis.
Meie kodu asub päris Eestimaa keskpunktis ja meie vald võib olla uhke, et tema maal asub Euroopa moodsaim saeveski, mis on isegi maailmakaardile kantud. Meie vallas on ka üks Eesti vanimaid ja unikaalsemaid ehitisi – Imavere meiereihoone, kus praegu asub piimandusmuuseum. Meie vallas elab 1000 inimest ja tegutseb 33 ettevõtet.

 

 


 
2010
WOMENS FOLK DANCE GROUP " SÕSARAD", VALGA, VALGAMAA, EE

juhendaja / leader mrs. Inna Kallas

Sõsarad
The folk dance group Sõsarad was founded in 1987, in Valga. The instructors are Maie Riitsalu and Inna Kallas. Our dancers are middle-aged teachers, managers, doctors and nurses. We practise twice a week, 1,5 hours at a time. The repertoire consists of Estonian folk dances and stylized folk dances. We wear national costumes of Pühalepa and Rõngu areas. Sõsarad has danced in Tallinn, Valga county, Tartu, Latvia, Finland and Austria. We have been taken part in dance contest and got the first category. We are ready to travel to show our beautiful national dances of Estonia.

Sõsarad
Naisrahvatantsurühm Sõsarad asutati 1987. aastal Valgas. Rühma juhendavad Maie Riitsalu ja Inna Kallas. Tantsijad on keskealised pereemad: õpetajad, teenindajad, arstid ja meditsiiniõed. Koos käiakse kaks korda nädalas ning trenn kestab poolteist tundi.
Rühma repertuaaris on nii folkloorsed kui ka kaasaegsed rahvatantsud. Esinemistel kanname Pühalepa naise või Rõngu naise rahvariideid.
Oleme esinenud üldtantsupidudel Tallinnas ja Valga maakonna tantsupidudel, samuti erinevatel üritustel Valgas, Võrus, Tartus, Tallinnas, Lätis, Soomes ja Austrias. Oleme osalenud ka võistutantsimistel. Meie rühmale on omistatud I kategooria ning me oleme valmis reisima, et näidata kõigile kauneid eesti rahvatantse.