RAHVAMUUSIKUD
FOLK MUSIC GROUPS
contact: Valdo Rebane valdo.rebane@mail.ee

                      

FOLK MUSIC GROUP " VÄRKSSEPAD", LEISI, SAAREMAA, EE     juhendaja / leader mrs. Irja Aardam

FOLK MUSIC GROUP " VASTSE-KUUSTE", VASTSE-KUUSTE, HARJUMAA, EE     juhendaja / leader mr.

FOLK MUSIC GROUP " VÄÄGVERE KAPELL", VÄÄGVERE, TARTUMAA, EE     juhendaja / leader mrs. Ülle Kool

ESTONIAN ZITHERS GROUP " LUSTPILL", TAMSALU, LÄÄNE-VIRUMAA, EE     juhendaja / leader mrs. Sirje Luik

FOLK MUSIC GROUP " TORMA", TORMA, JÕGEVAMAA, EE     juhendaja / leader mrs. Maire Tamm

FOLK MUSIC GROUP " VIISU KAPELL", ROOSNA-ALLIKU, JÄRVAMAA, EE     juhendaja / leader mrs.

FOLK MUSIC GROUP " AUDRU KAPELL", AUDRU, PÄRNUMAA, EE     juhendaja / leader mrs.

FOLK MUSIC GROUP " KALAMIES", HAAPSALU, LÄÄNEMAA, EE     juhendaja / leader mr. Margus Tokko

FOLK MUSIC GROUP " KIIGAT-KÄÄGAT", TALLINN, HARJUMAA, EE     juhendaja / leader mr. Ahto Nurk

FOLK MUSIC GROUP " KONGUTA", KONGUTA, TARTUMAA, EE     juhendaja / leader mr.

FOLK MUSIC GROUP " PILISTVERE PILLIMEHED", PILISTVERE, VILJANDIMAA, EE     juhendaja / leader mr. Ants Kirikal


2005  2006  
2010

FOLK MUSIC
GROUP " VÄRKSSEPAD", LEISI, SAAREMAA, EE
juhendaja / leader mrs. Irja Aardam

Leisi Värkssepad
The folkmusic group Värkssepad from Leisi parish consists of four members who sing and play on self-made instruments. We exist side-by-side with the folk dance group Sõlus, whom we accompany with our natural folk music. We have been made music since our birth, but we started rehearsing together in 2003 because of the instruments we had made ourselves, waited to be played on. Nine years ago we started making 6-string table harps, then we learned how to make bagpipes, whistles, jew's harps, Hiiu-Swedish zithers and other instruments. There are the camps we organize for local families and others who are interested in making them. We share the secrets of making technigues, play on the instruments, tell old stories, sing songs, dance old dances etc. We're waiting for all people who are fond of folk music to come and join in our activities at the camp on the first week of August every year in Leisi. We offer everybody accommodation in our school. You are welcome! Let's make an instrumest for you and learn how to play on it!

Värkssepad
Värksseppade pillimängu- ja laulukollektiiv astus esimest korda üles 2003. aasta augustis Leisi valla kihelkonnapäeval. Iga aastaga lisandub tänu suvistele pillimeisterdamislaagritele meie varamusse uusi rahvapille – näiteks omatehtud hiiu-rootsi kannel, moldpill, võrutrumm, põispill. Oleme esinenud väga paljudes paikades Saare- ja Hiiumaal, Vormsil, Kihnus, Ruhnus, mandri-Eestis, Soomes ja Leedus. Oleme käinud ka folkloorifestivalidel Baltica ja Europeade Prantsusmaal ning Hispaanias. Huvi isevalmistatud rahvapillide vastu on igal pool olnud väga suur.
Meie repertuaar koosneb vanadest pillilugudest, rahvalauludest, tantsulugudest, laulumängudest ja rahvalikest lauludest, mida saadame omatehtud pillidel. Lisaks mängime ka lõõtspilli ja akordionit. Jagame teistele teadmisi pillide pikast ajaloost, tutvustame nendel mängimist ja õpetame vanu seltskonnatantse. Kuulda-näha saab ka sarvepilli, karjapasunat ning moldpilli ehk laulukannelt. Värksseppadesse kuuluvad Irja ja Mart Aardam ning Tiina ja Jaak Oks.

 

 


 
2010

FOLK MUSIC
GROUP " VASTSE-KUUSTE", VASTSE-KUUSTE, HARJUMAA, EE
juhendaja / leader mr.  

 


 
2010

FOLK MUSIC
GROUP " VÄÄGVERE KAPELL", VÄÄGVERE, TARTUMAA, EE
juhendaja / leader mrs. Ülle Kool

Väägvere
Folk music collective of Väägvere village was founded in 2005 and it is an actively performing folk music group of Tartu county. It was named after the village where the group members come together to rehearse and where the core of the folk music collective lives. One of the peculiarities of Väägvere music group is that it consists of people form all different ages. Väägvere village music group has performed together with choirs and dance troupes. Performances have taken place in Estonia and abroad as well. Tge group's goal is to preserve Estonian folk music, connect people thorough ethnic music and bring them closer to our folk music. One of the collective's primary missions is to bring young musicians to folk music and encourage them to play more folk music instruments.

Väägvere külakapell
Väägvere külakapell loodi 2005. aastal Tartu vallas. Nimi saadi küla järgi, kus käiakse proove tegemas ja kus elab kapelli tuumik. Kapellis musitseerivad koos erinevas eas inimesed. Ühisesinemisi on tehtud laulukooride ja tantsurühmadega, esinetud on paljudes Eestimaa paikades ning ka välismaal. Väägvere külakapelli eesmärgiks on panna inimesi rahvamuusikat armastama ja edasi arendama ning noori rahvapille mängima .

 

 


 
2010

ESTONIAN ZITHERS
GROUP " LUSTPILL", TAMSALU, LÄÄNE-VIRUMAA, EE
juhendaja / leader mrs. Sirje Luik

Lustpill
We are a members of folk group Lustpill from Tamsalu county. There are 16 members in our group. We had an 35th anniversary this year and our instructor is Sirje Luik. The basic instruments we play are Estonian zither, accordion, violin and rhythmic instrument. We also play 6-stringed table harp. There are waltzes, polkas, reinlenders and other folklore tunes in our repertoire. We can sing runic songs and round dances. Mothers and their children play in our group at this time. The youngest player is 13 and the oldest is 60 years old. We are appreciated as high-level folk group.

Lustipill
16liikmeline rahvamuusikarühm Lustipill on pärit Lääne-Virumaalt Tamsalu vallast. Rühma põhipilliks on rahvakannel, lisaks mängime akordionit, viiulit, rütmipille ja kuuekeelelist kannelt. Meie repertuaaris on labajaviise, valsse, hoogsaid polkasid ja reinlendereid, esitame regilaule ja laulumänge.
Meie rühmas mängivad emad koos oma lastega, noorim kanneldaja on 13aastane, kõige vanem aga 60aastane. Omame I kategooriat ja meid on tunnustatud kõrgetasemelise folkloorirühmana. Pillimängijate õpetajaks on 35 aastat olnud Sirje Luik.

 

 


2003  2004  2005  2009  
2010

FOLK MUSIC
GROUP " TORMA", TORMA, JÕGEVAMAA, EE
juhendaja / leader mrs. Maire Tamm

Torma folk music group
There are seven members in our folk music group: Maire Tamm – accordion, guitar, vocal. Mare Talve – accordion, vocal. Katrin Raidma – table harp, vocal. Ainika Zilinski – table harp, vocal. Ingrid Nuga – table harp, vocal. Eda Vasenko – percussion instrument, vocal. Aili Oja – small percussion instruments as triangle etc, vocal. This membership has worked together about two years now, otherwise the group has been active for 13 years. We play and sing traditional and popular songs, also play for dancing.

Torma kapell
Meie rahvamuusikakapell on seitsmeliikmeline: Maire Tamm – akordion, kitarr, vokaal; Mare Talve – akordion, vokaal; Katrin Raidma – kannel, vokaal; Ainika Zilinski – kannel, vokaal; Ethel Vaaks – vokaal; Eda Vasenko – jauram, vokaal; Aili Oja – triangel, vokaal. Selle koosseisuga oleme tegutsenud kaks aastat, aga ühtekokku oleme mänginud juba 13 aastat. Esitame ja laulame rahvalikke ning kaasaegseid laule, mängime erinevat tantsumuusikat. Lisaks Europeade festivalidele oleme koos Torma naisrühmaga esinenud Soome ja Ungari maakondade festivalidel.

 

 


2003  2004  2006  
2010

FOLK MUSIC
GROUP " VIISU KAPELL", ROOSNA-ALLIKU, JÄRVAMAA, EE
juhendaja / leader mrs.  

 


2009  
2010

FOLK MUSIC
GROUP " AUDRU KAPELL", AUDRU, PÄRNUMAA, EE
juhendaja / leader mrs.  

 


 
2010

FOLK MUSIC
GROUP " KALAMIES", HAAPSALU, LÄÄNEMAA, EE
juhendaja / leader mr. Margus TokkoKalamies
Haapsalu rahvamuusikaselts Kalamies tuli esmakordselt kokku 2002. aasta sügisel, et salvestada 2003. aasta Läänemaa tantsupeole saatemuusikat. Sellest ajast oleme Läänemaa tantsu- ja laulupidudega igal aastal seotud olnud.
Kalamiehe algusaegadel oli meie põhitegevuseks rahvatantsurühmade saatmine, aga alates MTÜ loomisest 2006. aastal oleme ka iseseisvaid kontserte andnud. Meie arengus on oluline osa Haapsalu Valge Daami päevadel, sest nende raames on peetud ka rahvakultuuri-, folkloori- või pärimusmuusikapäev, kus oleme saanud esineda.
Oleme festivalidel käinud, ühisesinemisi ja kontserte andnud koos rahvatantsurühmadega
West, Tõrvik, Oru Jommid ja Lustlik. Viimasega oleme saavutanud Maie Orava
tantsude võistutantsimistel kõrgeid kohti, hea koostöö kapelliga on korduvalt ära märgitud.

 

 


1997  2005  2008  2009  
2010

FOLK MUSIC
GROUP " KIIGAT-KÄÄGAT", TALLINN, HARJUMAA, EE
juhendaja / leader mr. Ahto Nurk

Kiigat-käägat
The folk music group Kiigat-Käägat has played Estonian national music since 1994 and have taken part in many Europeades. There are violin, accordion, quitar, basso, rhytmics and vocals in our group.

Kiigat-käägat
Rahvamuusikaansambel Kiigat-käägat “ tegutseb alates 1994. aastast. Ansambel mängib eesti rahvamuusikat ja on osalenud paljudel Europeade festivalidel. Liikmed mängivad viiulit, akordioni, kitarri, bassi ja rütmipille, kõik on ka lauljad.

 

 


 
2010

FOLK MUSIC
GROUP " KONGUTA", KONGUTA, TARTUMAA, EE
juhendaja / leader mrs. June Kaaver 

Konguta band
The folk music band of Konguta came together in 2005. We like music very much and enjoy making it together. We started with traditional folk music, but it expanded to the direction of popular music later. Besides Estonian folk music, our repertoire comprises also folk music of other countries. June Kaaver is the instructor of our hilarious company.

Konguta kapell
Konguta kapelli ühistöö algas aastal 2005, kuigi muusikat olid nad eraldi teinud juba varem. Algus oli lihtne: kogunes grupp inimesi, kellele meeldis koos olla ja musitseerida. Sihiks võeti rahvamuusika, millest arenes edasi rahvalik muusika. Lisaks eesti lugudele on repertuaaris ka erinevate maade rahvamuusika. Meie lõbus seltskond harjutab neljapäevaõhtuti Konguta rahvamajas June Kaaveri juhendamisel.

 

 


 
2010 

FOLK MUSIC
GROUP " PILISTVERE PILLIMEHED", PILISTVERE, VILJANDIMAA, EE
juhendaja / leader mr. Ants Kirikal

Pilistvere pillimehed
Folk music group Pilistvere pillimehed was established in 1979. Ants Kirikal has been our leader already 30 years. We have performed in many folk music parties and festivals in Estonia and abroad. We have worked with folk dance groups in Germany, Sweden and Finland. We have taken part in Estonian song festivals as well.

Pilistvere pillimehed
Pilistvere pillimehed asutati 1979. aastal ja tegutseb Pilistvere rahvamaja kollektiivina. Juhendaja on juba 30 aastat olnud Ants Kirikal. Esinetud on paljudel rahvamuusikapidudel ja festivalidel nii siin kui sealpool piiri, nii iseseisvalt kui koos rahvatantsurühmadega Saksamaal, Rootsis, Soomes ja Lätis. Esinetud on ka Tallinna laulu- ja tantsupeol.